Kenelle?

Mikäli yrittää puhutella kaikkia kerralla, ei puhuttele oikein ketään. On tärkeää kohdistaa oma sanoma ja viesti oikealle kohdeyleisölle. T’ällöin myös viestin sisällössä voi keskittyä niihin asioihin, jotka tuota kohderyhmää koskettavat. Yhdistyksen toiminnan kannalta olennaista on ainakin seuraavanlainen viestintä oheisille kohderyhmille:

Uuden jäsenen vastaanottaminen

Kun yhdistys saa uuden jäsenen, on erittäin tärkeää, että häneen otetaan nopeasti yhteyttä ja sitoutetaan mukaan yhdistyksen toimintaan ja tavoitteisiin. Parhaiten uuden jäsenen motivoinnissa toimii henkilökohtainen kontakti. Uudelle jäsenelle kannattaa soittaa, lähettää sähköpostia ja kutsua hänet henkilökohtaisesti mukaan seuraavan yhdistyksen tapahtumaan. Lisäksi kannattaa tiedustella, mitä uusi jäsen yhdistystoiminnalta toivoo.

”Vanha jäsenistö” ajan tasalle

Yhdistyksen jäsenistön tulee olla ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. Harva ihminen liittyy yhdistykseen vain maksaakseen vuosittaisen jäsenmaksun, vaan sitä vastaan on syytä tarjota mahdollisuuksia osallistua toimintaan. On siis tärkeää informoida yhdistyksen koko jäsenistöä: kokouksista ja päätöksistä, tapahtumista, Kokoomuksen valtakunnallisista viesteistä, paikkakunnan kokoomuslaisesta päätöksenteosta.
Jäsenistön tiedottamiseen sopivat hyvin jäsenkirjeet, sähköpostit, puhelin, yhdistyksen internet-sivut. Kannattaa pohtia, millaisia asioita ja kuinka usein, jäsenistön on tärkeää tietää. Nykymaailmassa sähköpostiviestejä lähetetään hyvin matalalla kynnyksellä ja tungokseen asti, kun taas harvemmin lähetetty kirjeposti voi olla yllättävänkin henkilökohtainen tapa kontaktoida jäsen.

Hallituksen sisäinen viestintä

Hallitus vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta sekä tekee tarvittavat päätökset yhdistyksen päättävien kokousten välissä. On  siksi tärkeää, että yhdistyksen hallitus ovat hyvin informoituja sekä tietoisia yhdistyksessä ja Kokoomuksessa tapahtuvista asioista. Tiedonjakaminen on yhdistyksen menestyksekkään toiminnan kannalta elintärkeää.