Sisäinen viestintä

Yhdistyksen sisäistä viestintää on jäsenistön informointi yhdistyksen ajankohtaisista asioista, tapahtumista sekä kannoista.
Sisäisellä viestinnällä perehdytetään jäsenet puolueen ja yhdistyksen tavoitteisiin, käydään keskustelua yhdistyksen toiminnasta sekä sitoutetaan jäsenet mukaan yhdistyksen toimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen. Jotta yhdistyksen viesti olisi selkeä ja näkyisi useissa yhteyksissä, pitää koko jäsenistön tietää tavoitteet ja niiden taustat.
Perinteinen yksisuuntainen viestintä on menneisyyttä ja vuorovaikutteisuus sekä osallistumismahdollisuus on syytä huomioida yhdistyksen sisäisessä viestinnässä. Jäsenille on syytä tarjota mahdollisuus kommentoida ja keskustella yhdistyksen johdon kanssa. Vuoropuhelun mahdollisuus osaltaan lisää jäsenen kokemusta, että hän voi vaikuttaa yhdistyksen asioihin. Säännöllisillä kyselyillä tai sosiaalisessa mediassa käydyillä keskusteluilla voidaan vahvistaa jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.
Sisäiseltä viestinnältä vaaditaan nopeutta, säännöllisyyttä, avoimuutta, rehellisyyttä ja ymmärrettävyyttä.