Rahoitus

Osa arkipäivän toimintaa

Varojen kerääminen vaalitoimintaan ei ole poliittisen yhdistyksen toiminnassa erillisprojekti vaan osa arkipäivän toimintaa. Yhdistyksen kaikki toiminta ei voi eikä tarvitse olla voittoa tuottavaa, mutta kaikkea toimintaa järjestettäessä kannattaa pohtia, kuinka sen aiheuttamista kustannuksista voisi saada ainakin osan katettua toiminnasta saatavilla tuloilla.
Tämän oppaan luvussa Talous käsitellään yhdistyksen varainhankintaa. Sieltä löytyvät keinot myös vaalitoiminnan rahoittamiseen. Kyseisessä luvussa viitataan kansallisen Sivistysliiton verkkosivuilta löytyvään Varainhankintaoppaaseen, johon kannattaa tutustua, olivatpa vaalit tulossa tai eivät.

Vaalirahoitusilmoitukset

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta edellyttää, että velvollinen tekemään ilmoituksen vaalikampanjansa rahoituksesta (vaalirahoituksesta) on

  • kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu, sekä
  • eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty.

Vaalirahoitukseen liittyvä lainsäädäntö on parhaillaan muutoksen alla. Ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Ehdokkaan tukiyhdistys

Joskus on tarkoituksenmukaista, että ehdokkaan vaalirahoitusta hoitaa tätä tarkoitusta varten perustettu tukiyhdistys.
Tukiyhdistyksen mallisäännöt