Rahoitus ja muut resurssit

Resurssien hankintatavoitteet

Vaalikampanjointiin tarvitaan resursseja. Yleensä tämä tarkoittaa selvää rahaa, mutta joitakin kampanjaresursseja on mahdollista saada myös erilaisten osaamisten tai palvelujen muodossa. Joka tapauksessa kampanja tarvitsee budjetin, josta löytyy kaikki toiminnan aiheuttavat kulut sekä resurssit kuljen kattamiseksi.
Budjetti on järkevää laatia tehtäväkokonaisuuksittain, jotta kaikki tulee otetuksi huomioon ja eri kokonaisuuksia voidaan vertailla rinnakkain ja sisällöittäin.
On mahdollista, että jo lähtötilanteessa tiedämme käytettävissä olevat resurssimme ja jaamme ne sitten eri tehtäväkokonaisuuksien kesken. Yleisemmin tilanne on kuitenkin se, että resursseille, kuten rahoitukselle asetetaan tavoite taso, jota kampanjan edetessä lähdetään tavoittelemaan.
On erittäin tärkeää, että tässä vaiheessa tavoitteen suunnittelu on realistista ja siitä käy ilmi, mistä lähteistä esim. rahat oikeasti hankitaan, ketkä auttavat ja tukevat missäkin toiminnassa ja kuinka paljon ehdokas aikoo itse laittaa omaa rahaa kampanjaansa.
Yhtä tärkeää on se, että resurssien käyttö aikataulutetaan ja suunnittelussa huomioidaan mahdolliset viiveet ja riskit. Jonkinlainen puskuri olisi hyvä olla olemassa, ettei kesken muun kiireen tarvitse aloittaa akuutin rahoituskriisin ratkaisemista.
Suomessa on tätä nykyä voimassa erittäin tarkat ohjeet vaalirahoitukseen liittyen. Niihin on hyvä tutustua hyvissä ajoin ennen varainhankinnan aloittamista.

Lisäapua ja ohjeita löyvät Kokoomuksen jäsensivuilta (kaikilla jäsenillä henkilökohtainen salasana):
https://jasensivut.kokoomus.fi ja sieltä kohta Vaalit
Takaisin ”Tavoitteet – laatu ja määrä”-sivulle