Kansallinen Kokoomus rp.

Kokoomus perustettiin nimellä Kansallinen Kokoomuspuolue Helsingissä 9.12.1918 Vanhalla Ylioppilastalolla.

Tähän yhteiskuntaa säilyttävien voimien kokoukseen osallistui runsaat 600 kansalaista. He olivat yhteiskunnallisesti aktiiveja toimijoita muun muassa suomalaisesta, nuorsuomalaisesta ja kansanpuolueesta.

Perustava kokous huipentui ponsiesitykseen, että “Yhteyden aikaansaaminen niiden kansalasten kesken, jotka tahtovat tehokasta toimintaa yhteiskuntaa säilyttävien ainesten vahvistamiseksi tarvitaan kansallinen kokoomuspuolue”. Voidaan siis sanoa, että puolue on nimensä mukainen.

Perustajat tahtoivat isänmaan, jossa jokainen voi elää täyttä ja ihmisarvoista elämää. Suomalaiselta puolueelta periytyvässä hengessä Kokoomus tahtoi rakentaa sosiaalisilla uudistuksilla kansalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Pyrkimys henkiseen ja taloudelliseen kasvuun on keskeinen osa puolueen perintöä.

Puolueen perustamiskutsussa korostettiin, että “kansallinen varallisuutemme on saatava kasvamaan, jotta me kykenemme uupumatta täyttämään itsenäisen valtakunnan monet tarpeet ja jotta vähäväkisten asema voi kohota ja heidän tyytyväisyytensä isänmaassa tulla entistä suuremmaksi”.

Kansallinen Kokoomus on tulevaisuuteen suuntautunut aate- ja kansalaispuolue, jonka perusarvoja ovat elämän edellytysten turvaaminen, yksilönvapaus ja vastuu sekä henkinen kasvu, tasa-arvo ja turvallisuus, moniarvoinen kansanvalta sekä ihmisen ja luonnon ehdoilla toimiva markkinatalous.

Puolueen tarkoituksena on toimia sen pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten eteenpäin viemiseksi. Näiden toteuttamiseksi puolue osallistuu valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin, harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella puolueen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia. Puolue tukee jäsentensä toimintaa.