Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan erityisrooli

Puheenjohtaja on yhdistyksessä erityisasemassa. Ei siksi, että hyväkään puheenjohtaja voisi tehdä kaikkea sitä, mitä yhdistyksessä pitää tapahtua. Ennenkaikkea siksi, että huono puheenjohtaja voi olla toiminnan jarru ja estää kaikkien muidenkin toiminnan.
Puheenjohtajan tehtävä on selvästi yhdistyksen hallituksen raskain tehtävä. Siksi on tärkeätä, että puheenjohtajan tehtävää kierrätetään siten, että tehtävässä toimii ihminen, jolla on jäljellä intoa, halua ja voimia tehdä töitä. Jo viisi vuotta aktiivista yhtäjaksoista toimintaa yhdistyksen johdossa vie useimmilta toimijoilta parhaan terän.

Puheenjohtajan tehtävänä on:

  • kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta,
  • valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen ja puolueohjelmien mukaisesti sekä puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön johdon ohjeiden ja yhdistyksen päätösten mukaisesti,
  • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi,
  • pitää yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ja neuvotella hänen kanssaan yhdistyksen toiminnasta,
  • valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä, sekä
  • pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin puolueen ulkopuolisiin yhteisöihin.

Puheenjohtaja vastaa toiminnan koordinoinnista ja yhdistyksen politiikasta. Yleisimmin yhdistyksen posti lähetetään puheenjohtajalle, joka esittelee asiat edelleen hallitukselle. Puheenjohtaja on myös yhdistyksen nimenkirjoittaja yhdessä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa.
Hyvä puheenjohtaja jakaa vastuuta myös muille hallituksen jäsenille.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtäviä ovat:

  • toimia puheenjohtajan sijaisena,
  • seurata alueen muiden paikallisyhdistysten toimintaa ja tapahtumia,
  • pitää yhteyttä alueen muihin kokoomusyhdistyksiin, sekä
  • toimia tapahtumavastaavana.