Printti

Tutustu alueella ilmestyviin lehtiin ja niiden sähköisiin versioihin

Äänestäjä ei välttämättä ymmärrä vaalijärjestelmäämme. Yleensä hän haluaa antaa äänensä läpimenijälle. Maksullisen mainonnan voi katsoa vakuuttavan äänestäjän siitä, että ehdokas on tosissaan ja mahdollinen läpimenijä. Näinpä valituilla edustajilla on yleensä aina maksullista mainontaa.
Printti, eli painettu lehti on ollut pitkään tärkein maksetun markkinoinnin väline. Printin ohella monet käyttävät sähköisiä välineitä, kuten televisiota ja radiota. Ulko- ja suoramainonta ovat niin ikään vakiintuneita markkinointikeinoja. Uusia mahdollisuuksia maksetulle markkinoinnille on tullut sosiaalisen media myötä.
Printtimainonnalla on edelleen paikkansa, mutta sen merkitys suhteessa muihin vaihtoehtoihin on pienentynyt. Ennen printtitilan ostamista on paikallaan analysoida oman vaalipiirin printtitarjonta suhteessa valittuihin kohderyhmiin. Ikäihmisille suunnatun kampanjan ei välttämättä kannata hankkia tilaa ylioppilaslehdestä tai maakuntalehteen ei kannata laittaa mainosta tapahtumasta vaalipiirin reuna-alueella, jossa maakuntalehden levikki on heikko.
Mainos- ja viestintätoimistoilla on käytössään tarkat levikkiluvut ja usein myös alennushintoja, mutta he myös velottavat palveluistaan. Jos haluaa säästää ja olla itse aktiivinen, samat tiedot saa yleensä keräämällä ne printtimedioiden mediakorteista tai soittamalla lehden myyntiin.
Usein lehdet tekevät valmiita vaalipaketteja ehdokkaille, joissa on valmiiksi alennetut hinnat, jotka ovat sitä edullisempia, mitä enemmän mainontaa otetaan. Tarjouksia kannattaa siis pyytää eikä tinkiminenkään ole kiellettyä!
Maakuntalehtien ohella printtimainonnan suunnitteluun ja analyysiin kannattaa liittää kaikki vaalipiirin paikallis-, ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet. Huomioon kannattaa ottaa myös vaalien erikoisnumerot, joilla levikki voi olla tavallista laajempi.
Myös omiin kohderyhmiin kuuluvien ammatti-, harrastus- ja aikakauslehtien tarjonta kannattaa selvittää. Lisäksi kaikkien edellisten sähköisten ja verkkolehtien mahdollisuudet on tärkeää ottaa huomioon.

Mainos lehden digiversioon

Sähköinen (digitaalinen) tiedon välitys on mullistanut vaalikampanjoinnin 2000-luvulla. Enää ei riitä, että varaat maakuntalehdestä koko etusivun vaalipäiväksi, vaan joudut pohtimaan, miten jaat resursseja maakuntalehden printtiversion ja sähköisen version kesken.
Printattuun lehteen verrattuna sähköinen lehti tarjoaa myös erilaisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi display-mainoksia (bannereita), sisältömarkkinointia, videomainontaa, jne. Näiden kokonaisuuksien keskellä on tietenkin iso juttu, jos kampanjatiimiin on saatu mukaan henkilö, jolla on kokemusta ja ymmärrystä markkinoinnin suunnittelusta.

Takaisin ”Sisäinen ja ulkoinen viestintä-sivulle”

 
 
 
 
 
 
 
 
Takaisin ”Sisäinen ja ulkoinen viestintä-sivulle”