Porvarillisen Työn Arkisto

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja. Aineistot asetetaan arkiston ohjesäännön ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettäviksi.
Toimintaansa Porvarillisen Työn Arkiston säätiö saa valtionapua enintään 80% siihen oikeuttavista menoista, jotka on määritelty laissa ja asetuksessa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta.
Porvarillisen Työn Arkisto kokoaa ja tallentaa pääasiassa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen vanhinta arkistoaineistoa ja toimii puolueen keskusarkistona. Myös ns. puoluetta lähellä olevien säätiöiden arkistot säilytetään PTA:ssa.
PTA:ssa on myös useita henkilöarkistoja sekä laaja valokuva-arkisto. Suurimman kokoelman muodostaa Nykypäivä-lehden teossa syntyneet valokuvat. Myös Helsingin, Espoon ja Vantaan Yrittäjien sekä Pääkaupunkiseudun Yrittäjien arkistoja säilytetään PTA:ssa.
Ajallisesti arkistomateriaalia on vuodesta 1906* nykypäivään saakka. Analogisen arkistoaineiston ohella tutkijoiden käytössä on enenevässä määrin myös digitaalista arkistomateriaalia. (*Joitain vanhempia aineistojakin löytyy)

Arkistoaineksen vastaanottaminen

Arkisto ottaa vastaan sekä yhdistysten että yksityishenkilöiden arkistoja, joista tehdään luovutussopimukset luovuttajan toivomusten mukaisesti. Luovuttaja voi mm. rajoittaa aineiston käyttöä tai määrätä sille määräaikaisen salassapitoajan. Kun arkistoaineksen luovuttaminen on ajankohtaista, ota yhteyttä arkistoon.
Kotisivulla voi tutustua tarjontaan, jota on jo paljon: arkisto.kokoomus.net