Porvarillisen Työn Arkistoa (PTA) ylläpitää vuonna 1975 perustettu säätiö, jota johtaa viideksi vuodeksi valittava viisijäseninen hallitus. Arkisto kuuluu ns. 80% valtionapua saaviin yksityisiin keskusarkistoihin ja sijaitsee Aleksis Kiven kadulla Helsingissä hyvien yhteyksien päässä joka paikasta.

Arkisto kokoaa ja tallettaa ns. konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa ja porvarillista työtä koskevaa materiaalia. Käytännössä arkisto kokoaa, järjestää ja säilyttää Kansallinen Kokoomus r.p:n, sen piiri- ja paikallisyhdistysten, valtakunnallisten jäsenliittojen sekä läheisjärjestöjen ja niiden eri toimijatasojen, Kokoomuksen eduskuntaryhmän sekä ns. porvarillisen lehdistön keskeistä aineistoa.  Arkisto ottaa myös muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja meitä lähellä olevien henkilöiden yksityisarkistoja. Arkisto avustaa arkistojen järjestämisessä, siirtämisessä ja seulomisessa. Arkisto auttaa myös historiikkien laatimisessa korvausta vastaan. Arkistolla on meneillään suuri Biografia-projekti, jossa kerätään ja kirjoitetaan Kokoomusvaikuttajien elämäkertoja, joilla on oma tietokanta.

Arkistossa on mm. kymmeniä tuhansia valokuvia käsittävä, osin järjestämätön valokuvakokoelma (mm. Nykypäivän, Suomen Naisen ja Nuoren Oikeiston valokuvia), Snellman-säätiön, Kansallissäätiön ja Nykypäivän arkistot,  jatkuvasti täydennettävä käsikirjasto (mm. historiikkeja) ja aineistokeruun myötä syntynyt esine-, taideteos-, vaaliaineisto-, haastattelu- ja muistitieto- kokoelma.

Arkisto on digitoinut kymmeniä tuhansia asiakirjoja ja mm. julisteita, mainoksia, kortteja ja erilaisten lehtien kansia on sähköisinä saatavilla. Myös valokuvia digitoidaan, osin kysynnän mukaan.  Meneillään on useita digitointiprojekteja, joissa äänitteiden tiedostomuodot muutetaan paremmin säilyvään muotoon, keskeisen asiakirjat digitoidaan suurina kokonaisuuksina keskeisten aineistojen osalta rakenteilla olevaa Kansallista Digitaalista Kirjastoa silmällä pitäen.

Kotisivulla voi tutustua tarjontaan, jota on jo paljon: arkisto.kokoomus.net