Kokoomuksen tapa toimia on aktivoida ja osallistaa ihmisiä mukaan toimintaan.