Piiritaso

Kunkin vaalipiirin alueella toimivat kokoomuksen jäsenyhdistykset ja kunnallisjärjestöt muodostavat keskenään kokoomuksen piirijärjestön. Lisäksi Kokoomuksen Naisten Liitolla ja Kokoomuksen Nuorten Liitolla on vastaavalla periaatteella muodostuvat omat piirijärjestönsä.

Kokoomuspiirijärjestön tarkoituksena on työskennellä alueellaan Kansallinen Kokoomus rp:n pyrkimysten toteuttamiseksi

  • osallistumalla alueellisiin ja valtiollisiin vaaleihin ja tukemalla paikallisyhdistysten sekä jäsenliittojen vaalitoimintaa,
  • toimimalla jäsentensä yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan foorumina järjestäen mm. juhlia ja neuvottelutilaisuuksia,
  • tukemalla jäseniään ja jäsenyhdistyksiään materiaalituotannon, tiedotuksen, tutkimuksen, koulutuksen ja varainhankinnan keinoin, sekä
  • välittämällä jäsentensä näkemykset puolueen poliittiseen ja järjestölliseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Piirijärjestö toimii paikallisen ja valtakunnallisen toiminnan solmukohdassa