Paikallisyhdistys

Kotipesä

Paikallistaso on puolueen henkilöjäsenen kotipesä. Oman yhdistyksensä kautta jäsen saa kokoomuslaisen sosiaalisen verkostonsa, pääosan koulutuksestaan sekä vaikutuskanavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistyksen toiminnalla on siis ratkaiseva merkitys jäsenen viihtymiseen puolueessa.

Jäsen kuuluu yhdistykseen

Suurin osa kokoomuksen jäsenistä on jäsenenä jossakin puolueen sadoista paikallisyhdistyksistä. Kaikki paikallisyhdistykset kuuluvat puolueeseen, osa yhdistyksistä kuuluu kotikuntansa kunnallisjärjestöön ja osa on lisäksi jäsenenä jossakin puolueen kolmesta jäsenliitosta.

Vastuu jäsenille tarjottavasta toiminnasta on pääsääntöisesti sillä paikallisyhdistyksellä, johon jäsen kuuluu.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n omaksumien pyrkimysten toteuttamiseksi.

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja hoitaa valtiollista, alueellista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa. Piiri tukee yhdistyksen vaalitoimintaa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle ja muille tahoille, harjoittaa julkaisutoimintaa, suorittaa jäsenhankintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia. Lisäksi jäsenistö voi muodostaa erityisaloja varten rekisteröimättömiä kerhoja tai klubeja. Yhdistys välittää jäsentensä näkemykset piirin poliittiseen ja järjestölliseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Toiminnan organisoiminen

Yhdistyksessä toiminnan sisällöstä päättää yleinen kokous ja yleinen kokous myös valitsee yhdistykselle hallituksen toimeenpanemaan kokouksen päätöksiä.

Tässä oppaassa esitellään eräs  tapa jakaa vastuuta ja valtaa yhdistyksen hallituksessa. Tämä tehtäväjaoittelu ei ole tarkoitettu sellaisenaan noudatettavaksi, vaan sen on ajateltu toimivan esimerkkinä ja keskustelun pohjana yhdistyksen hallituksen pohtiessa tehtäviensä kartoittamista ja vastuun jakamista.

Jokainen yhdistys päättää omasta työnjaostaan itsenäisesti.