Kunnallisjärjestö

Vastuu kunnallisesta päätöksenteosta

Kunnallisjärjestö on alueellaan toimivien kokoomuksen paikallisyhdistysten yhteenliittymä. Sen tehtävänä on johtaa kokoomuslaista kunnallispolitiikkaa yhdessä kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa.

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat asetetaan paikallisesti. Ehdokkaat asettaa se yhdistys, jolle puoluehallitus antaa valtakirjan tätä tehtävää varten. Yleensä suuremmissa kunnissa se on kunnallisjärjestö ja missä sellaista ei ole, paikallinen kokoomusyhdistys.

Hallinto

Kunnallisjärjestön on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous toukokuun ja
syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kunnallisjärjestön hallinto muodostuu näistä kokouksista, joihin paikallisyhdistykset lähettävät edustajansa sekä syyskokouksessa valittavasta hallituksesta.

Kunnallisjärjestön hallituksessa on tavallisesti edustajia kaikista kunnassa toimivista Kokoomuksen paikallisyhdistyksistä.

Talous

Kunnallisissa luottamustehtävissä kokoomusta edustavat ihmiset maksavat kunnalta saamistaa luottamushenkilöpalkkioista luottamushenkilömaksun. Tavallisesti tämän maksun kerää kunnallisjärjestö. Näin keräämillään varoilla kunnallisjärjestöt rahoittavat kuntavaalien yhteisen markkinoinnin.

Puolueen jäsen

Kunnallisjärjestöt ovat puolueen ja puolueen piirijärjestön jäseniä ja niillä on oikeus lähettää yksi edustaja puoluekokoukseen. Kunnallisjärjestöissä ei ole henkilöjäseniä.