Kunnallisjärjestö

Vastuu kunnallisesta päätöksenteosta

Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat asetetaan paikallisesti. Ehdokkaat asettaa suuremmissa kunnissa kunnallisjärjestö ja missä sellaista ei ole, paikallinen kokoomusyhdistys.
Kunnallispolitiikkaa johtaa kunnallisjärjestö tai paikallisyhdistys yhdessä valtuustoryhmnän kanssa.

Hallinto

Kunnallisjärjestön hallinto muodostuu kaksi kertaa vuodessa kokoontuvasta kokouksesta, joihin paikallisyhdistykset lähettävät edustajansa sekä syyskokouksessa valittavasta hallituksesta. Kunnallisjärjestön hallituksessa on tavallisesti edustajia kaikista kunnassa toimivista Kokoomuksen paikallisyhdistyksistä.

Talous

Kunnallisissa luottamustehtävissä kokoomusta edustavat ihmiset maksavat kunnalta saamistaa luottamushenkilöpalkkioista luottamushenkilömaksun. Tavallisesti tämän maksun kerää kunnallisjärjestö. Näin keräämillään varoilla kunnallisjärjestöt rahoittavat kuntavaalien yhteisen markkinoinnin.

Puolueen jäsen

Kunnallisjärjestöt ovat puolueen ja puolueen piirijärjestön jäseniä ja niillä on oikeus lähettää yksi edustaja puoluekokoukseen.