Paikallistaso

Toiminnan tarkoitus

Kokoomuksen organisaation lähtökohtana tulee olla palvelunäkökulma. Yhdistyksillä, kunnallisjärjestöillä, piirijärjestöillä, jäsenliitoilla ja puolueella on lukuisia säännöissä määriteltyjä tehtäviä. Tästä huolimatta kokoomus on ennen kaikkea palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on tukea jäsenistön toimintaa sen kaikilla tasoilla.

Järjestö on puolueen tuki ja turva. Järjestö muodostaa kivijalan, jonka perustalle puolueen toiminta rakentuu. Ilman jäseniä ei ole kokoomusta. Ilman kokoomusta politiikan päätöksentekoon ei kanavoidu porvarillisista lähtökohdista kumpuavia arvoja, asenteita ja toimintamalleja.

Kuntakohtainen organisaatio

Kokoomuksella on vähintään yksi paikallisyhdistys lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Henkilöjäsenet kuuluvat pääsääntöisesti näihin kuntakohtaisiin yhdistyksiin.

Kunnissa joissa toimii vähintään kolme kokoomuksen paikallisyhdistystä on lisäksi kunnallisjärjestö. Se on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenenenä ovat kaikki kokoomuksen ja sen jäsenliittojen paikallisyhdistykset. Kunnallisjärjestöillä ei ole henkilöjäseniä. Kunnallisjärjestö kuuluu jäsenenä kokoomuksen piirijärjestöön ja puolueeseen.