Läheisjärjestöt

Kokoomuksella on laaja kirjo läheisjärjestöjä. Ne eivät ole puolueen jäsenyhdistyksiä.
Läheisjärjestöillä on työnsä lähtökohtana porvarillinen arvopohja ja yksilön arvoa kunnioittava maailmankatsomus.

Kokoomuspuolueeseen voi kuulua vain yhden yhdistyksen jäsenyyden kautta. Puolueen jäsen voi kuitenkin puoluejäsenyyden lisäksi kuulua yhteen tai vaikka useampaan läheisjärjestöön.

Läheisjärjestöjen esittelyt: