Jäsenliitot

Kokoomuksen vajaasta tuhannesta paikallisyhdistyksestä noin 150 on lisäksi jäsenenä Kokoomuksen Naisten liitossa, noin 100 Kokoomuksen Nuorten Liitossa sekä noin 30 Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa.

Jäsenliittojen tehtävänä on muodostaa yhteistyöverkosto paikallisyhdistystensä jäsenten välille ja edistää kuntin jäsenliiton jäsenten asemaa yhteiskunnassa.

Jäsenliittojen paikallisyhdistykset ovat myös Kokoomuksen jäseniä, joten ne ovat kaikessa puolueen sisäisessä päätöksenteossa tasavertaisia Kokoomusyhdistysten ja Kansallisseurojen kanssa.

Jäsenliittojen verkkosivut