Jäsenmaksu

Henkilöjäsenen jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta, puolueen osuudesta ja paikallisyhdistyksen osuudesta. Puoluevaltuusto päättää vuosittain puolueen talousarvion hyväksymisen yhteydessä puolueen osuuden suuruudesta. Paikallisyhdistys päättää omasta osuudestaan syyskokouksessa taikka yhden vuosikokouksen yhdistyksissä vuosikokouksessa.

Jäsenmaksu sisältää kaikki jäsenedut ja Nykypäivän vuosikerran. Alennetun jäsenmaksun on oikeutettu maksamaan jäsen, jonka kanssa samassa taloudessa asuva jäsen maksaa perusjäsenmaksun ja näin samaan osoitteeseen tulee yksi Nykypäivä.

Nuorisojäsenmaksun maksavat Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Opiskelijaliitto Tuhatkunnan jäsenet.

Kannattavien jäsenten jäsenmaksu ei sisällä Nykypäivää eikä jäsenpalvelun palveluita.

Maksujen perintä

Jäsenmaksut peritään keskitetysti puolueen toimesta. Puolue tulouttaa paikallisyhdistyksille niille kertyneiden jäsenmaksujen yhdistysosuuden.

Ensimmäinen jäsenmaksulasku lähetetään uudelle jäsenelle muutama viikko liittymisen jälkeen. Jäsenmaksulasku kattaa 12 kuukauden jäsenyyden ja seuraava lasku tulee siis noin kalenterivuosi ensimmäisen jälkeen.

Mikäli jäsenmaksu jää maksamatta, puolue lähettää yhden maksumuistutuksen. Tämän jälkeen maksujen perintä on paikallisyhdistyksen vastuulla.