Oppiminen ja kehittyminen

Ehdokkaan ja tiimin oma oppiminen ja kehittyminen

Eduskuntavaalikampanja on ehdokkaalle, tiimille ja tukihenkilöillekin iso mahdollisuus oppia uutta. Kampanjan aikana opimme itsestämme ja toisistamme. Kehitymme ja kasvamme –  tietomme ja taitomme lisääntyvät.
Kaikkeen mahdolliseen uuden oppimiseen ei aika riitä, mutta priorisoimalla löytyvät ne oikeat oppimisen alueet. Voisivatko ne olla sinulle esimerkiksi jotakin näistä?

Kannattaa jakaa oppimistavoitteita tiimin sisällä. Ehdokkaan ei tule osata kaikkea. Hyvä tiimi tukee ja paikkaa monessa asiassa. Se on tehokas tapa toimia ja näin kaikki pääsevät oppimaan.
Kehittyminen ihmisenä ja yhteistyökumppanina on myös hyvä tavoite. Kampanja-aika monine vaiheineen tarjoaa tähänkin hyvät mahdollisuudet. Reflektoimalla omaa ja tiimin toimintaa pääsemme muuttamaa myös omaa käyttäytymistämme. Se on taitoa, josta on hyötyä kampanjoinnin lisäksi kaikessa elämässä.

Takaisin ”Tavoitteet – laatu ja määrä”-sivulle