Nykypäivä ja vaalilehdet

Nykypäivä-lehden muututtua jäsentilauspohjaiseksi sen merkitys tiedonvälityksessä jäsenistölle muuttui oleellisesti. Piirit ja yhdistykset pystyvät lehden avulla tiedottamaan asioistaan jäsenistölle tavoittaen 70-100 prosenttia aktiivijäsenistään. Lisäksi piireillä ja osin myös yhdistyksillä on mahdollisuus toteuttaa oma liitelehti Nykypäivän välissä.
Lehteen hankitusta ilmoituksesta maksetaan provisio ilmoitushinnaston mukaisesta hinnasta ilmoituksen hankkijalle. Provisio maksetaan pääsääntöisesti kokoomusyhdistykselle.