Nettikyselyt


Kansion jäsenjärjestöillä ja niiden paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus internetin avulla toteutettavien mielipidekyselyjen tekemiseen.
Kysely on mahdollista toteuttaa sekä oman paikallisyhdistyksen että kuntalaisten mielipiteiden kartoittamiseksi.

Kysely – ei tutkimus

Tällä välineellä ei siis voi tehdä gallupeja tai muutakaan tilastollisesti merkitsevää tutkimusta. Kysessä on kysely ja sen vastaukset ovat vain sen vastauksia, ei sen enempää.
Vastauspyynnöt kyselyyn lähtetetään yleensä sähköpostitse. Kaikki eivät saa pyyntöä vastata kyselyyn ja kaikki pyynnön saaneet eivät vastaa.
Silti kyselyitä kannattaa tehdä. Niihin vastaavat aktiivisimmat kansalaiset, jotka usein ovat mielipidevaikuttajia omissa lähipiireissään. Myös pelkkä vastausmahdollisuuden tarjoaminen antaa yhdistyksestä kuvan aktiivisena toimijana.

Jäsenten mielipiteet

Kun halutaan tietää yhdistyksen jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä, voidaan toteuttaa jäsenkysely.

Kuntalaisten mielipiteet

Miten kotikunnan asukkaat suhtautuvat erilaisiin kunnassa esillä oleviin kehittämis- taikka säästämissuunnitelmiin. Vastausta voidaan hakea järjestämällä palvelutasokysely.