Nasy – Naiset Yhdessä ry. (entinen Naisten Sosiaaliyhdistys ry.) perustettiin vuonna 1952. Aluksi yhdistyksen nimenä oli Kokoomuksen Naisten Äiti- ja Lapsikotiyhdistys.

Yhdistys järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella avustettuja 5 vrk:n pituisia lomia, joilla osallistujat saavat lepoa, virkistystä ja kuntoutusta sekä kuulevat mielenkiintoisia luentoja. Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Kullakin lomajaksolla on yhdistyksen oma ohjaaja.

Yhdistyksen jäsenkunnan muodostavat henkilöjäsenet ja Kokoomusnaisten piirit ja yhdistykset.

Lisätietoja osoitteesta www.nasylomat.fi