Motivaatio

Motivaation merkitys

On tärkeää, että omaa motivaatiota suhteessa vaalikampanjaan pohditaan ehdokkaan sekä lähimmän tiimin kesken. Kun ehdokas näin tekee, hän viestii tiimilleen, että hän on tosissaan. Motivaation tarkastelu auttaa myös oman poliittisen vaikuttajan polun hahmottamisessa.
Kun tiimin jäsenet kertovat omasta motivaatiostaan, se antaa ehdokkaalle realistisen kuvan tiimin ja sen jäsenten motivaation asteesta ja luonteesta. Avoin keskustelu motivaatiosta luo pohjan myös sen lisäämiselle ja parantamiselle.

Alla olevat kysymykset voivat toimia keskustelun avaajina:

  • Mistä syntyy kestävä motivaatio – miten sitä voi rakentaa?
  • Voiko ehdokkuus olla minulle ja meille osa isompaa kokonaisuutta; myös oppimis- ja kehittymisprosessi?
  • Onko motivaationi sisäistä vai ulkoa annettua?

Käyttäkää keskustelun virittäjänä myös alla olevaa kuviota ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta.

 

Soveltaen Ryan & Deci (2000), Martela & Jarenko (2015)

 
Eduskuntavaalikampanja on ehdokkaalle, tiimille ja tukihenkilöillekin iso mahdollisuus oppia uutta. Kampanjan aikana opimme itsestämme ja toisistamme. Kehitymme ja kasvamme –  tietomme ja taitomme lisääntyvät. Jo pelkästään se, että opimme tuntemaan ison määrän uusia ihmisiä, on elämäämme rikastuttava asia! Myös tästä kaikesta on tärkeää keskustella kun keskustelemme motivaastiosta.