Mistä kampanjasuunnittelussa on kyse?

Vaaleissa on kysymys tärkeään tehtävään hakemisesta ja valitsemisesta. Tässä mielessä ehdokkaan kampanjaa ja siihen valmistautumista voidaan verrata vaikkapa tärkeän työ- tai opiskelupaikan hakuun. Tässä tapauksessa vain hakemukset, soveltuvuusnäytöt ja pääsykoevastaukset on vain toimitettava erityisen monelle valitsijalle – siis ainakin mahdollisimman monille ehdokkaan kohderyhmiin kuuluvalle äänestäjälle.
Kampanjan viestintäsuunnittelu alkaakin ensiksi juuri ehdokkaan parhaiden puolten – siis soveltuvuuden ja kiinnostavuuden ainesten – etsimisestä. Seuraava, tiiviisti edelliseen liittyvä tehtävä on otollisimpien valitsijoiden, siis avainkohderyhmien määrittely. Näiden esitöiden varassa taas voidaan käydä käsiksi viestien ja viestikanavien ideointiin. (Näihin teemoihin palataan aineiston eri osuuksissa useaankin kertaan.)
Vaikka juuri viestintä on työn ydinkohteita, suunnitteluun kuuluu paljon muitakin asioita. Keskeisiä näistä ovat esimerkiksi projektin perusmotiivien kirkastaminen sekä organisaation hahmottelu. – Seuraavassa koko suunnittelun kokonaisuus on kuvattu kuutena vaiheena. Kussakin osassa on linkitys asiaa syventäviin kuvioihin tai teksteihin.