Miksi olen ehdokkaana

Miksi olen ehdokkaana – syntysyyt

Ennen ehdokkaana toimista ja varsinaista kampanjatyötä on tärkeää pohtia syitä omalle ehdokkuudelleen, omia arvojaan, poliittista tulevaisuuttaan ja sen konkretisointia. Näin toimimalla saamme omaan ja tiimin tietoisuuteen ne motivaation lähteet, joista kampanjan energia syntyy.
Arvojamme analysoimalla teemme näkyväksi sen perustan, jolle poliittinen toimintamme rakentuu. Myös se antaa energiaa toimintaamme. Arvojemme perustalle me rakennamme myös meille ja muille uskottavat teemat, sisällöt ja viestinnän.
Vahvasti arvoihin kiinnittyvä kampanja vetää puoleensa sellaisia tukijoita, jotka jakavat samantyyppiset arvot keskenämme. Avoimuus arvojen suhteen antaa ulkopuolisille kaiken kaikkiaan vahvimman pohjan arvioida meitä ehdokkaana.

Pohdi ja pohtikaa siis alla olevia kysymyksiä huolellisesti heti ehdokkuuden alkumetreillä. Ja palatkaa niihin myös kampanjan edistyessä.

  • Miksi olen ehdokkaana?
  • Mitkä periaatteet / arvot ovat minulle pysyvästi tärkeitä?
  • Minkälaiseksi haluan rakentaa poliittisen tulevaisuuteni?
  • Mitä välitavoitteita vaikuttajan uralleni mahtuu?
  • Millä konkreettisilla hankkeilla tällainen tulevaisuus varmistetaan?

Kansanedustajuudessa on kyse tehtävästä, jonka perimmäinen tarkoitus on tarjota ja tavoitella mahdollisimman laadukkaita ratkaisuja yhteiskunnan yhteisiin kysymyksiin. Kun edustajan paikkaa tavoitellaan, pyydetään todellakin valtuutusta niiden kuuluisien yhteisten asioiden hoitamiseen.
Eikä kysymys ole fraasista, vaan arvokkaasta ajatuksesta, osasta demokratian perustaa. Tälle asenteelle vastakkainen näkemys olisi ehdokkuuden näkeminen ryhmä- tai yksilöedun ajamiseksi. Kokoomusehdokkaalle tällainen näkökulma ei sovi.
Kokoomus määrittelee itsensä – jo nimestään ja periaateohjelmastaan lähtien – yleispuolueeksi, jonka tehtävänä on etsiä politiikassa ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman hyviä yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta.

Linkki periaateohjelmaan: https://www.kokoomus.fi/tietoa-kokoomuksesta/arvot-periaateohjelma/ 

Älä ole siis ontto – anna arvojesi ja sinulle tärkeiden asioiden näkyä. Niille rakentuu uskottavuus sinusta poliittisena toimijana. Oheisen nelikentän avulla tätä tematiikkaa voi tarkastella ja syventää. Lisää aiheesta löytyy lisää edellisten vaalien käsikirjasta kokoomuksen jäsensivuilta: https://jasensivut.kokoomus.fi