Luokkavaari

Luokkavaari tukee alakoululaista koulutien alkutaipaleella. Neuvoo, opettaa, tukee ja kannustaa. Lähes kaksi vuosikymmentä käytössä ollut hyvä käytänne laajenee ja tuo mukanaan jo parlamentaarisia vivahteita.
Välittäminen on Kokoomuksen keskeisiä arvoja. Kokoomusyhdistysten tulee huomioida toiminnassaan suomalaisten ikärakenne. Yhteisöllisyys toteutuu kestävällä tavalla vain silloin, kun välitämme ja tunnemme vastuuta lähimmäisestä. Välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen tulee yksilötasolla kantaa tästä henkilökohtainen vastuunsa. Seniorijäsenten aktiivisuus on valjastettava hyötykäyttöön.
Kauniaisten Kokoomus