Lisätietoa vaalityöstä

Kuten todettua, vaalityö edellyttää paikallisyhdistykseltä jatkuvaa vaalivalmiutta. Jotkut vaalit ovat aina käynnissä. Ja ne kuuluvat politiikkaan, sillä yhteisten asioiden hoitamiseksi meidän kokoomuslaisten arvoilla tarvitaan riittävästi edustajia. Vaalit ovat politiikan suola – tylsäähän tämä homma olisi ilman aika-ajoin pidettäviä ”kilpailuja”, joissa mitataan se miten olemme onnistuneet kannattajiemme asioiden ajamisessa.
Lähteinä ja tietojen tarkistamiseen on käytetty erityisesti oikeusministeriön Internet-vaalisivuja sekä Kokoomuksen sääntöjä ja ohjeita.
Eri vaalien osalta löytyy lisätietoja Internetistä:
http://www.vaalit.fi/ (Oikeusministeriön vaalisivut, katso myös http://www.om.fi/)
http://www.kokoomus.fi/ (Kokoomuksen avoimet sivut)
http://www.kuntaliitto.fi/ (Kunnallisvaalien osalta lisätietoa)
http://www.eduskunta.fi
http://www.stat.fi/ (tilastotietoja eri vaaleista)
http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/ (vaalityön rahoitus)
Oikeusministeriön Internet-sivuilla on tiedot kunnallisten ja valtiollisten vaalien osalta aikatauluista, vaalirahoituksesta, vaalipiireistä, äänioikeutetuista ja vaalikelpoisuudesta.