Kuten todettua, vaalityö edellyttää paikallisyhdistykseltä jatkuvaa vaalivalmiutta. Jotkut vaalit ovat aina käynnissä. Ja ne kuuluvat politiikkaan, sillä yhteisten asioiden hoitamiseksi meidän kokoomuslaisten arvoilla tarvitaan riittävästi edustajia. Vaalit ovat politiikan suola – tylsäähän tämä homma olisi ilman aika-ajoin pidettäviä ”kilpailuja”, joissa mitataan se miten olemme onnistuneet kannattajiemme asioiden ajamisessa.

Lähteinä ja tietojen tarkistamiseen on käytetty erityisesti oikeusministeriön Internet-vaalisivuja sekä Kokoomuksen sääntöjä ja ohjeita.

Eri vaalien osalta löytyy lisätietoja Internetistä:

http://www.vaalit.fi/ (Oikeusministeriön vaalisivut, katso myös http://www.om.fi/)
http://www.kokoomus.fi/ (Kokoomuksen avoimet sivut)
http://www.kuntaliitto.fi/ (Kunnallisvaalien osalta lisätietoa)
http://www.eduskunta.fi
http://www.stat.fi/ (tilastotietoja eri vaaleista)
http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/ (vaalityön rahoitus)

Oikeusministeriön Internet-sivuilla on tiedot kunnallisten ja valtiollisten vaalien osalta aikatauluista, vaalirahoituksesta, vaalipiireistä, äänioikeutetuista ja vaalikelpoisuudesta.