Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin, joissa päätetään merkittävästä osasta suomalaisen kannalta tärkeimmistä peruspalveluista. Kokoomus on edustettuna lähes jokaisen kunnan valtuustossa. Kokoomuslaisia valtuutettuja on lähes 2000. Heidän lisäkseen on useita tuhansia kunnallisia luottamushenkilöitä lauta- ja johtokunnissa sekä kuntayhtymien toimielimissä.
Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina.
Kuntavaalit näyttävät todellisesti suuntaa siitä, millaisissa kannatuslukemissa Kokoomus on ja miten tehokas järjestömme on. Vaalien paikallisesta luonteesta johtuen vaalitulos kertoo sen, miten Kokoomuksen paikallinen kokoomusyhdistys on toiminut. Kuntavaalit ovat siten kiistatta paras keino järjestökoneistomme kunnon mittaamiseen.
Kokoomukselle kunntapolitiikka on tärkeintä sen läheisyysperiaatteesta johtuen. Siksi pitääkin panostaa kuntapolitiikkaan ja hankkia peruskannatuksemme kunnissa toteutetusta uskottavasta politiikasta. Kunnissa on Kokoomuksen kannatuksen ydin.
Vaalit poikkeavat esimerkiksi eduskuntavaaleista siten, että paikallisten toimijoiden työllä on huomattavasti enemmän merkitystä. Paikallisyhdistykset ja ennen kaikkea ehdokkaat ovat avainasemassa, ylätason käskyillä ja normituksilla ei saavuteta tulosta.
Kokoomuksen pitää tulevaisuudessakin profiloitua kunnallispolitiikan kautta maan joka kolkassa – lisäksi kuntapoliittista toimintaa vaivaavasta ”hallinnollisen kumileimasimen” asemasta pitää päästä eroon.
Yleisemminkin on tärkeää, että järjestömme paikallisen toiminnan merkitystä korostetaan – ilman vahvaa paikallista ja valtakunnallista verkostoa puolueemme ei tulevaisuudessa kilpaile suurimman puolueen asemasta.
Vaalityön tavoitteena on vahvistaa Kokoomuksen toimintaa – kuntavaaliehdokkaat ovat määrällisesti lähes viidennes nykyjäsenmäärästä ja näin ollen suurin järjestöllinen voimavara.