Kunnallispolitiikka

Kunnallinen päätöksenteko on lähellä jokaista ihmistä. 20 % suomalaisista haluaisi olla osallisena kunnallisessa päätöksenteossa.

Poliittinen puolue on useimmalle kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevalle luonnollisin kanava tulla mukaan.

Miksi kunnallispolitiikka yhdistyksen asialistalle?

Kokoomuksen paikallisyhdistyksen tärkein päätös liittyy sen näkemykseen omasta perustehtävästään. Miksi yhdistyksemme on olemassa? Hyvä perustehtävämääritys tai toiminta-ajatus kertoo parhaimmillaan vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

  • MIKSI yhdistyksemme on olemassa, mitä hyötyä jäsenet ja ulkopuoliset tahot siltä voivat odottaa?
  • MITÄ toimenpiteitä, minkälaista tekemistä hyötyjen aikaansaaminen edellyttää eli mitä käytännössä teemme (tuotteet, palvelut, toiminnot)?
  • KENELLE kuka tai ketkä hyötyvät toiminnastamme, millaisilla markkinoilla toimitaan?
  • MISSÄ toimimme maantieteellinen toiminnan rajaus?
  • Vastauksen jokaiseen kysymykseen voi kukin paikallisyhdistys valita ja muotoilla itse. Yksi suositeltava vaihtoehto on keskittyminen paikallishallinnon, oman sijaintikunnan poliittiseen toimintaan varsinkin niissä yhdistyksissä, jotka yksin edustavat puoluetta paikkakunnalla. Kunnallispolitiikka on suositeltava aihealue ja toiminnan keskipiste sen takia, että se koskee kaikkia kunnassa asuvia, myös kokoomuslaisia. Kunnallishallintoon vaikuttamiseen on olemassa valmiit kanavat ja Kokoomuksen vaalityö kunnassa on joka tapauksessa paikallisyhdistysten varassa.

Kansallinen Sivistysliitto ja kokoomus tuottavaa kuntavaaleihin yhdistysten käyttöön erillisen Kuntavaalioppaan ja Ehdokasoppaan .

Kannattaa myös tutustua tämän oppaan Kampanjointi osuuteen, joka on tehty esityisesti eduskuntavaalikampanjointia varten mutta toimii hyvänä vinkkilistana myös kuntavaaleissa.