Vastuu kunnallisesta päätöksenteosta

Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat asetetaan paikallisesti. Ehdokkaat asetaa suuremmissa kunnissa kunnallisjärjestö ja missä sellaista ei ole, paikallinen Kokoomusyhdistys.

Kunnallispolitiikkaa johtaa kunnallisjärjestö tai paikallisyhdistys yhdessä valtuustoryhmnän kanssa.

Hallinto

Kunnallisjärjestön hallinto muodostuu kaksi kertaa vuodessa kokoontuvasta kokouksesta, joihin paikallisyhdistykset lähettävät edustajansa sekä syyskokouksessa valittavasta hallituksesta. Kunnallisjärjestön hallituksessa on tavallisesti edustajia kaikista kunnassa toimivista Kokoomuksen paikallisyhdistyksistä.

Talous

Kunnallisissa luottamustehtävissä Kokoomusta edustavat ihmiset maksavat kunnalta saamistaa luottamushenkilöpalkkioista luottamushenkilömaksun. Tavallisesti tämän maksun kerää kunnallisjärjestö.

Näin saamillaan varoilla kunnallisjärjestö rahoittaa kunnallisvaalien yhteismarkkinoinnin.

Puolueen jäsen

Vuonna 2014 tehdyn sääntömuuutoksen jälkeen kunnallisjärjestöt ovat voineet liittyä puolueen ja puolueen piirijärjestön jäseneksi ja niillä on oikeus lähettää yksi edustaja puoluekokoukseen.