Koulutusvastaava

Koulutusvastaavan tärkein tehtävä on vastata yhdistyksen jäsenten koulutustarpeen tyydyttämisestä. Tämä onnistuu luomalla toimivia opiskeluryhmiä, joiden pyrkimyksenä on oppia ja kehittyä yhdessä.

Koulutusvastaavan tehtäviä ovat:

  • perustaa opiskeluryhmiä eri aiheista (uusien jäsenten perehdyttäminen, kokoustekniikka, lautakuntien jäsenten kouluttaminen, kunnallispoliittiset suunnitteluryhmät, luontokerhot, kirjallisuuskerhot jne.),
  • seurata KANSIOn järjestämää muuta koulutustoimintaa (jäsenistölle tarkoitetuista kursseista saa parhaiten tietoa seuraamalla KANSIOn sivuja ja KANSIOn facebooksivua sekä puolueen ja piiritoimiston lähettämiä piirikirjeitä, joissa kerrotaan puolueen ja piirijärjestön kursseista,
  • suorittaa tiedusteluja jäsenistön keskuudessa koulutustarpeesta ja koulutushalukkuudesta, sekä
  • ohjata ja aktivoida jäsenistö osallistumaan puolueen ja piirin järjestämään koulutustoimintaan.