Koulutus

Perusoikeus

Jokainen meistä on joutunut aikanaan opiskelemaan osataksemme ajaa polkupyörää, suunnistaa, puhua vieraita kieliä taikka tehdä laskutoimituksia. Sanomattakin on selvää, että ilman opiskelua ei myöskään politiikan harrastaminen voi sujua parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhemmat opettivat meidät ajamaan polkupyörää ja koulussa opetetaan vieraita kieliä. Missä opetetaan ja opitaan yhdistystoimintaa tai politiikkaa?
Yhteiskunnallisen liikkeen jäsenen perusoikeus on saada yhteiskunnallista koulutusta. Kokoomuksessa koulutustoiminnan vastuujako on suunniteltu sellaiseksi, että keskustason tehtävänä on kouluttaa piiritason johtohenkilöitä ja piiritason koulutustoimintaa toteuttavia ihmisiä. Piiritaso puolestaan kouluttaa paikallistason johtohenkilöitä ja paikallistason koulutustoimintaa toteuttavia ihmisiä. Yksittäisen jäsenen koulutusvastuu on sillä paikallisyhdistyksellä, johon jäsen kuuluu.
Paikallisyhdistys voi järjestää koulutusta jäsenilleen niin yhteiskunnallisen toiminnan sisältö- kuin välineaiheistakin. Sisältöaiheita voivat olla esimerkiksi aatteet tai oman ja muiden puolueiden ohjelmat sekä niiden soveltaminen käytäntöön. Politiikan historiasta löytyy opiskelumateriaalia rajattomasti vaikkapa politiikkojen muistelmien muodossa. Välineaiheita voivat olla yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja taidot, kuten esimerkiksi puhe-, kirjoitus-, esiintymis- ja vaikuttamistaidot sekä yhdistystoiminta ja kokoustekniikka.

Apua ja apuvälineitä

Paikallisyhdistykselle on tarjolla monenlaisia apuvälineitä jäsenille tarjottavan koulutuksen toteuttamiseksi. Kokoomuksen puoluetoimisto ja piiritoimistot tarjoavat materiaali- ja kouluttaja-apua sekä Kokoomusta lähellä oleva Kansallinen Sivistysliitto ja sen opintokeskus KANSIO tarjoaa monenlaista materiaalia ja koulutussuunnitteluapua.