Kollegiaalinen äänestysjärjestys

Kollegiaalinen äänestysjärjestys tarkoittaa, että kaikista esityksistä äänestetään yhdellä kertaa. Kokouksen osanottajat saavat antaa äänensä yhdelle esitykselle. Kukin esitys on siis kaikkia muita vastaan ja kokouksen päätökseksi tulee se esitys, joka sai enimmät äänet.
Tällä tavalla saavutetaan siis yksinkertainen enemmistö. Yhdistyslain mukaan tätä äänestysjärjestystä saa käyttää vain silloin, kun se on säännöissä mainittu.
Kokoomuksen paikallisyhdistyksen mallisäännöt (2013) eivät salli kollegiaalisen äänestysjärjestyksen käyttöä.