Kokoustyypit

Kevätkokous

Kahden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin ja puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta

Lataa tästä kevätkokouksen asialista: Kevätkokouksen asialista.doc

Lataa tästä ohje kevätkokouksen läpiviemiseksi: Kevätkokouksen kulku.doc


 

Syyskokous

Kahden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan syyskokous pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varamiehet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • kuullaan selostus poliittisesta tilanteesta
 • Syyskokouksen käsiteltäviin asioihin kuuluu siis hallituksen jäsenten valinta.
 • Kokoomusyhdistyksen nykyisten mallisääntöjen mukaan yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Mikäli nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia taikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on muutoksesta tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Ohjeet muutosten tekemiseksi ovat tämän oppaan luvussa KOKOUKSEN JÄLKEEN / Muutosilmoitukset.

Lataa tästä syyskokouksen asialista: Syyskokouksen asialista.doc

Lataa tästä ohje syyskokouksen läpiviemiseksi: Syyskokouksen kulku.doc

 


 

Yksi vuosikokous

Yhden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 • käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään talousarvio
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa, sekä näille varamiehet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta

Kokouksen käsiteltäviin asioihin kuuluu siis hallituksen jäsenten valinta.
Kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.
Mikäli nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia taikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on muutoksesta tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Ohjeet muutosten tekemiseksi ovat tämän oppaan luvussa KOKOUKSEN JÄLKEEN / Muutosilmoitukset.

Lataa tästä vuosikokouksen asialista: Vuosikokouksen asialista.doc

Lataa tästä ohje syyskokouksen läpiviemiseksi: Vuosikokouksen kulku.doc