Kokoustyypit

Kevätkokous

Kahden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin ja puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta

Syyskokous

Kahden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan syyskokous pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai
  varatilintarkastaja
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • kuullaan selostus poliittisesta tilanteesta

Mikäli nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia taikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on muutoksesta tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin.


Yksi vuosikokous

Yhden vuosikokouksen mukaisten kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siellä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin,
  puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai
  varatilintarkastaja
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet

Mikäli nimenkirjoittajissa tapahtuu muutoksia taikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on muutoksesta tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin.