Kokoustilan somistus

Kokouksen järjestäjän on mahdollista saada erittäin pienillä toimenpiteillä aikaan vaikutelma, että osanottajien viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota. Näin osallistujat kokevat, että heitä ja heidän läsnäoloaan arvostetaan.
Jo pelkästään yhdistyksen viiri puheenjohtajan pöydällä ja pari julistetta seinällä antavat vaikutelman, että tämähän on meidän yhdistyksemme tilaisuus.