Kokoomuskuohut

Mukava paikka ja matala kynnys on hyvä alku

Tietoa jakavat yhteistilaisuudet toimivat. Kaikki puolueen jäsenet ovat tervetulleita ja ne ovat myös matalan kynnyksen tilaisuuksia pyytää tuttuja mukaan! Keskinäinen kunnioitus kasvattaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi yhteistoimintaan. Yhdessä olemme vahvempia!
Porvariskumppa/Kokoomuskuohut/Kokoomusbisset on ajankohtaisaiheesta pidetty tietoiskuluonteinen tapahtuma vaikka kuohuviinin äärellä. Jokainen joko hankkii juoman itse tai sen voi tarjota vaikka kunnallisjärjestö. Luennoitsijoina toimivat ajankohtaisesta aiheesta kertova henkilö.
Useita kokoomusyhdistyksiä