Uuden jäsenen vastaanottaminen

Kun yhdistys saa uuden jäsenen, on erittäin tärkeää, että häneen otetaan nopeasti yhteyttä ja sitoutetaan mukaan yhdistyksen toimintaan ja tavoitteisiin. Parhaiten uuden jäsenen motivoinnissa toimii henkilökohtainen kontakti. Uudelle jäsenelle kannattaa soittaa, lähettää sähköpostia ja kutsua hänet henkilökohtaisesti mukaan seuraavan yhdistyksen tapahtumaan. Lisäksi kannattaa tiedustella, mitä uusi jäsen yhdistystoiminnalta toivoo.

”Vanha jäsenistö” ajan tasalle

Yhdistyksen jäsenistön tulee olla ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. On siis tärkeää informoida yhdistyksen koko jäsenistöä: kokouksista ja päätöksistä, tapahtumista, Kokoomuksen valtakunnallisista viesteistä, paikkakunnan kokoomuslaisesta päätöksenteosta.
Jäsenistön tiedottamiseen sopivat hyvin jäsenkirjeet, sähköpostit, puhelin, yhdistyksen internet-sivut. Kannattaa pohtia, millaisia asioita ja kuinka usein, jäsenistön on tärkeää tietää.

Hallituksen sisäinen viestintä

On tärkeää, että yhdistyksen hallitus ja muut aktiivit ovat hyvin informoituja ja tietoisia yhdistyksessä ja Kokoomuksessa tapahtuvista asioista. Tiedonjakaminen on yhdistyksen menestyksekkään toiminnan kannalta elintärkeää.