Kansallinen senioriliitto

Kansallinen senioriliitto ry on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tavoitteena on ikääntyvien ihmisten vireyden, omatoimisuuden ja aktiivisuuden sekä elämisen laadun ylläpitäminen.
Tavoitteita toteuttavat liiton hallinnon ja toimiston lisäksi 15 piirijärjestöä, 180 paikallisyhdistystä ja yksi valtakunnallinen yhdistys. Henkilöjäsenmäärä on noin 23 000.
Liitto tekee edunvalvontatyötä pitämällä yhteyttä valtakunnan päättäjiin omien luottamus- ja toimihenkilöittensä välityksellä ja Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (VENK) kautta.
Paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseksi liitto järjestää niiden jäsenille järjestö-, vaikuttaja- ja ohjaajakoulutusta. Kansallisen Sivistysliiton opintokeskuksen KANSIOn kanssa yhteistyössä järjestetään monipuolista koulutusta myös piireissä ja yhdistyksissä.
Raha-automaattiyhdistyksen tukemana liitto toteuttaa erilaisia projekteja yhdistysten toiminnan tukemiseksi.
Liitto julkaisee Patina-nimistä jäsenlehteä. Patina tavoittaa jokaisen jäsenen, sillä se sisältyy jäsenmaksuun. Lehdessä kerrotaan liiton, piirien ja yhdistysten tapahtumista ja toiminnasta, ja se välittää tietoa ajankohtaisista eläkeläisiä koskevista yhteiskunnallisista asioista.
Kansalliset senioripiirit, joita on 15, ovat maakunnallisia rekisteröityjä yhdistyksiä. Niiden tehtävänä on toimia linkkinä liiton, sen johdon ja jäsenyhdistysten välillä. Piirit järjestävät yhdistysten jäsenille koulutusta, erilaisia tilaisuuksia ja matkoja.
Kansalliset senioriyhdistykset ovat itsenäisiä rekisteröityjä Kansallisen senioriliiton ja alueensa senioripiirin jäsenyhdistyksiä. Yksittäiset henkilöt ovat oman paikallisen yhdistyksensä jäseniä ja kuuluvat sitä kautta liittoon.
Varsinainen toiminta tapahtuu yhdistyksissä erilaisissa jäsentilaisuuksissa, kerhoissa ja harrastuspiireissä. Toimintamuotoja ovat muun muassa kuorot, senioritanssit, kirjallisuus, musiikki, atk, muistijumppa ja eri kielten keskustelukerhot. Myös retket ja matkat sekä teatteri, konsertit ja museokäynnit kuuluvat yhdistysten toimintaan.
Lisätietoja osoitteesta www.senioriliitto.fi.