Kasary, Kansallinen Sateenkaariryhmä, on Kokoomuksen yhteydessä toimiva verkosto, joka haluaa rohkaista näkemään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voimavarana. Kokoomuksen arvojen mukaisesti Kasary kunnioittaa yksilöllisyyttä. Kasary edistää sekä ylläpitää hlbti-vähemmistöjen oikeuksia poliittisessa päätöksenteossa ja toimii asiantuntijaverkostona Kokoomuksen sisällä.

Lisätiedot: www.kasary.fi.