Lastenliitto

MIKÄ LASTENLIITTO?

#lastenliitto #kivaayhdessä
Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa kuudella paikkakunnalla.
Lastenliitto tukee toiminnallaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesän leiritoiminnan avulla tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vaikutamme ja osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun edistääksemme lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä.
Lastenliiton toimintaa pohjaa kolmelle arvolle; oman elämän hallinta, erilaisuuden hyväksyminen ja vastuuntuntoisuus. Nämä arvot pitävät sisällään terveet elämäntavat, vahvan itsetunnon, hyvän käytöksen, luovuuden, aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden, suvaitsevaisuuden, yhteistyökykyisyyden, vastuun ihmisen koko elinkaaresta, kestävän kehityksen sekä kansainvälisen vastuun.
Lastenliitto ry saa vuosittain avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Lastenliitto ry on Kokoomuksen läheisjärjestö. Läheisjärjestönä meitä yhdistää sama arvopohja, mutta emme ole puolueen jäseniä vaan olemme oma itsenäinen organisaatiomme. Luottamustehtävissä osa henkilöistä on kokoomuslaisia ja toimistomme sijaitsevat Kokoomuksen piiritoimistoilla ympäri Suomea. Varsinaisessa toiminnassa lasten ja nuorten parissa taustamme ei näy.

Lastenliiton organisaatio

Lastenliiton organisaatio koostuu kolmesta tasosta:

 • keskusjärjestö (liittohallitus + liiton keskustoimisto)
 • piirit (9 piirijärjestöä)
 • paikallisyhdistykset ja aluejärjestöt
 • Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta toiminnasta ja järjestömme suurista linjoista. Ylintä päätösvaltaa järjestössä käyttää liittokokous, joka järjestetään vuosittain marraskuussa. Joka toinen vuosi liittokokous valitsee järjestöllemme puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja 5-15 henkisen liittohallituksen.
  Liittohallituksen päätöksien toteuttamisesta huolehtii keskustoimisto, jossa työskentelee liiton toiminnanjohtaja.
  Paikallisesta toiminnastamme vastaavat piirit, aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset. Piiritoimistot ovat Helsingissä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
  Kansallisen Lastenliiton tarkoituksena on vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Lastenliitto toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä. Järjestö tarjoaa mahdollisuuden harrastamiseen kerhojen, muskareiden ja leirien kautta.
  Pääosa toiminnasta on suunnattu 5-15-vuotiaille lapsille, mutta yhä enemmän löytyy kerhoja myös 2-5-vuotiaille lapsille. Lastenliitto järjestää myös koululaisten lakisääteistä iltapäiväkerhotoimintaa. Koulujen loma-aikoina järjestetään leirejä erilaisilla teemoilla.
  Lastenliitto työllistää useita kerho- ja leiriohjaajia vuoden aikana. Lastenliitto toimii myös kouluttavana organisaationa kouluttaen vuosittain niin uusia kuin vanhojakin ohjaajia sekä luottamushenkilöitä. Osa ohjaajista ja luottamushenkilöistä on vanhoja lastenliittolaisia, jotka ovat siirtyneet kerholaisista työntekijöiksi tai hallituksen jäseniksi.
  Lastenliitto järjestää toimintaa koko perheelle ja tarjoaa mahdollisuuksia perheen ja työelämän yhteensovittamiseen. Lastenliitto ei kuitenkaan pyöri ilman aikuisia. Toimistojen työntekijöiden lisäksi joukoissa on paljon luottamushenkilöitä. Vapaa-ajallaan he ovat mukana Lastenliiton toiminnassa, suunnitellen, tarkkaillen ja toimintaa toteuttaen. Yhdessä työntekijöiden kanssa luottamushenkilöt ovat osa Lastenliiton sydäntä. Olisitko Sinä kiinnostunut toimimaan Lastenliitossa luottamushenkilönä?
  Lastenliitto tekee yhteistyötä Kokoomuksen piirijärjestöjen kanssa. Lastenliitto lähtee mielellään mukaan kokoomustapahtumiin mm. järjestämällä lapsiparkkeja ja ohjelmaa lapsille ja nuorille.
  Lastenliiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Toimintaa on Helsingin, Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin alueilla.
  Lisätietoja osoitteesta www.lastenliitto.fi.