Kansallinen Kulttuuriliitto


Kansallinen Kulttuuriliitto ry. perustettiin vuonna 1973 Porvarillisen Kulttuurityön Liitto -nimisenä ja se on lähes ainoa valtakunnallinen 1970-luvulla synnytetyistä poliittisista kulttuurijärjestöistä, joka edelleen toimii.
Kansallinen Kulttuuriliitto toimii kulttuurityöntekijöiden ja taiteenharjoittajien yhteistyöjärjestönä omaehtoisen kulttuurityön kehittämiseksi. Liitto järjestää kursseja, seminaareja, kulttuuri- ja taidetilaisuuksia sekä tukee etupäässä nuorten taiteenharjoittajien toimintaa järjestämällä heille esiintymistilaisuuksia. Järjestön jäseninä toimii noin 40 paikallisyhdistystä eri puolilla maata ja henkilöjäseniä on noin 3.500.
Kansallinen Kulttuuriliitto järjestää kulttuuritilaisuuksia. Myös liiton jäseninä olevat kulttuuriyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia.
Liiton kulttuuriverkostoon kuuluvat yhteyshenkilöt myös valtion ja aluetaidetoimikunnissa. Liittohallitus on nimittänyt elokuvapoliittisen työryhmän ja teatteripoliittisen työryhmän, jotka käsittelevät oman alansa kysymyksiä ja toimivat yhteydenpitoverkostona.
Lisätietoja osoitteesta http://www.kulttuuriliitto.net/.