Kalenterit

Kampanjatiimin välttämätön työkalu

Kalenteri on yksi kampanjan hallinnoinnin välttämättömistä välineistä. On hyödyllistä pitää kahdenlaista kalenteria, suunnittelu- ja toimintakalenteria.
Toiminnallinen suunnittelukalenteri on nimensä mukaisesti sellainen, jossa suunnitellaan ajankäyttöä kampanjan eri vaiheiden toimenpiteille. Eli, missä vaiheessa tehdään varainhankintaa, markkinoinnin suunnittelua tai esitteiden jakamista. Aika on rajallista, sen käyttö kannattaa suunnitella tehokkaaksi.
Toimintakalenteriin merkitään jo sitten yksittäisetkin toiminnat, eli sieltä löytyvät maakuntakierrospäivät, paneelit, sosiaalisen median julkaisupäivät, toritapahtumat, koulutukset, kirjoituspäivät jne. On selvää, että kalenteri elää matkan varrella, mutta sen tehtävänä on ohjata keskeisesti ajankäyttöä.
On tärkeää, että kalenterista löytyisi myös vapaita hetkiä perheelle, ystäville ja rentoutumiseen. Ilman vastapainoa kampanjointi käy raskaaksi urakaksi.
Miettikää myös alustavasti, että missä muodossa ja kenen nähtävillä kalenterit ovat. Kampanjatiimin tulee nähdä kalenterista asioita yksityiskohtaisemmin kuin koko tukiryhmän. Ehdokkaalla ja kampanjapäälliköllä olisi puolestaan hyvä olla koko ajan tieto toistensa liikkeistä.