Kaikki mukaan

Kannattajakunnan koko kirjo mukaan

Äänestämättä jättämisen suurin syy on sopivan ehdokkaan puuttuminen. Ehdokaslistan tulee kuvastaa kunnan väestörakennetta ja ennen kaikkea Kokoomuksen kannattajaprofiilia. Kokoomukseen mahtuu monenlaisia ihmisiä. Jäsenistössämme ja kannattajakunnassamme on jokaisesta väestöryhmästä edustajansa ja Kokoomuksen koko kannattajakunnan voikin sanoa olevan kansakunta pienoiskoossa.
Nykyiset jäsenemme eivät riitä ehdokasasettelua varten. Jäsenten lisäksi myös kannattajiamme on saatava vaaleissa ehdokkaiksi. Kokoomuksen puoluetoimiston ja piirien tarjoamista tukivälineistä huolimatta tärkeintä ovat henkilökohtaiset kontaktit paikallistasolla. Hyvin harva loukkaantuu, jos häntä kysytään ehdokkaaksi. Moni on sen sijaan otettu ehdokkaaksi pyytämisen johdosta. Kysykää siis aina hyviksi katsomianne henkilöitä ehdokkaiksi!