Johdanto

Johdanto

Tämä opas sisältää sellaiset perustiedot yhdistystoiminnasta yleensä ja Kokoomusyhdistyksen toiminnasta erityisesti, joita uskomme paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävässään eniten kaipaavan. Oppaassa käsitellään yhdistystoiminnan yleisimpiä vaikeuksia ja ongelmatilanteita, kuten uuden jäsenen kohtaamista, varainhankintaa ja järjestöllisiä rutiineita. Lisäksi siihen on koottu näkemyksiä niistä asioista, joiden vuoksi poliittisen puolueen jäsenen yleensä on puolueeseen liittynyt.

Tutkimusten mukaan ihmiset liittyvät puolueisiin kolmesta syystä:

  • hän haluaa yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia,
  • hän haluaa päästä osallistumaan yhteiskunnalliseen koulutukseen ja
  • hän haluaa luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Näihin haasteisiin vastaaminen on poliittisen liikkeen paikallisyhdistyksen perustehtävä ja elämisen ehto.

Omat lukunsa löytyvät myös poliittisen puolueen paikallisyhdistyksen erityispiirteistä, eli kunnallisesta, alueellisesta ja maakunnallisesta vaikuttamisesta sekä vaalityöhön osallistumisesta. Kokoomus julkaisee kustakin vaaleista erilliset oppaat, mistä syystä tässä yhdistysoppaassa käsitellään näitä aiheita vain siinä laajuudessa, kuin vaalien välilläkin on aihetta tarkastella asiaa.

Miksi?

Vastuu yhdistyksen jäsenille tarjottavan toiminnan järjestämisestä on yhdistyksen hallituksella. Näin on asia sekä poliittisen puoleen paikallisyhdistyksessä että muissakin aatteellisissa yhdistyksissä. Toiminnan sisällöstä päättää yhdistyksen yleinen kokous ja toimintaan osallistuu koko jäsenkunta. Samalla kun yleinen kokous päättää siitä, mitä yhdistyksessä halutaan tapahtuvan, se valitsee hallituksen johtamaan toimintasuunnitelman toteutumista.

Hallitus luo puitteet, jäsenistö toimii

Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että yhdistyksen hallitus yksin toimeenpanee toimintasuunnitelmaa ja jäsenistö seuraa katseellaan. Toiminnan toteuttaa jäsenkunta, hallitus luo jäsenten toiminnalle puitteet. Hallituksen tehtävänä on toimia aloitteentekijänä, informaatiokanavana, resursoijana, koordinoijana ja palautteen antajana. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat siis melko paljon vartijoina.

Tämä käsikirja on kirjoitettu avuksi niille ihmisille, jotka toimivat kokoomusyhteisön paikallisyhdistyksen johtotehtävissä. Yhdistystoiminnan luonteeseen kuuluu, että useissa paikallisissa yhdistyksissä tehdään samoja asioita. Olemme koonneet tähän oppaaseen perustietoa kokoomusyhteisöstä sekä niistä asioista, joihin paikallisyhdistyksen hallitus ja sen jäsenet tehtäväänsä hoitaessaan törmäävät.

Näin toivottavasti samaa polkupyörää ei tarvitse joka vuosi keksiä jokaisessa yhdistyksessä uudelleen, vaan joku pääsee joskus ajamaankin sillä.