Jäsenten koulutus

Helsingin Kansallisseurassa (Heks) on käynnissä liitteenä oleva stipendiohjelma. Sen tarkoituksena on tukea jäsenten osallistumista Kansion koulutuksiin. Tämä on ihan uusi juttu, jota kehiteltiin vuoden 2013 lopussa ja se hyväksyttiin syyskokouksessa.
 
Heks stipendiohjelma