Yhdessäolo

Ei yksin leivästä

Ihminen on sosiaalinen eläin. Hän haluaa tehdä useimmat asiat elämässään yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Toimiminen puolueen paikallisyhdistyksessä on yksi mahdollinen tapa toteuttaa tätä pyrkimystä. Tämä asia on hyvä tietää suunniteltaessa ja toteutettaessa paikallisyhdistyksen toimintaa.
Kokoomustoiminta parhaimmillaan tarjoaa osallistujille vaikutusmahdollisuuksien ja muun varsinaisen poliittisen toiminnan lisäksi miellyttäviä ihmiskontakteja ja hyvää seuraa.

Yhteensovittamista

Puolueen paikallisyhdistyksen toiminnan tavoite on vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan kehitykseen. Tämä tavoite on selvä ja sen on oltava aina päällimmäisenä. Tavoite ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että harjoitettaessa tavoitteen suuntaista toimintaa, jäsenille tarjoutuu samalla mahdollisuus yhdessä harrastamiseen ja viihtymiseen. Kaikkeen toimintaan voidaan sisällyttää sosiaalisen toiminnan aineksia ja toisaalta kaikessa toiminnassa olisi kuitenkin hyvä olla yhteiskunnallinen taustavire.

Mainioita esimerkkejä varainhankinnan ja jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen yhteensovittamisesta löytyy monista hyväntekeväisyyttä harjoittavien yhdistysten toteuttamista aktiviteeteistä.