Miksi jäseneksi?

Miksi jäseneksi?

Suomessa on lähes 110 000 rekisteröityä yhdistystä. Näiden lisäksi ihmiset toimivat vapaa-aikanaan lukemattomissa yhdistysrekisterin ulkopuolella toimivissa enemmän tai vähemmän tiiviissä ryhmissä. Tästä voidaan vetää se oikea johtopäätös, että ihminen on luonteeltaan sosiaalinen laji, joka toimii ja viettää aikaansa mielellään toisten ihmisten kanssa. Luonto on siis puolellamme.

Osa suomalaisista yhdistyksistä on olemassa vain jäsentensä yhdessäolon halua tyydyttämässä. Hyvä niin, mutta kokoomusyhdistykset eivät kuulu siihen joukkoon. Kokoomuksen paikallisyhdistykseen liittyvä uusi jäsen ilmoittaa liittymisensä perusteluiksi yleisimmin kolme eri syytä.

Jäsen haluaa

  • saada ja käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia,
  • oppia lisää yhteiskunnallista asioista, sekä
  • yhteistoimintaa ja hauskoja hetkiä samansuuntaisen arvomaailman omaavien ihmisten kanssa.

Näiden syiden takia ihminen liittyy kokoomukseen ja näihin haasteisiin tulee siis kokoomuksen paikallisyhdistyksen osata vastata.
Menestyvä yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, oppimisen ja kehittymisen – jopa etenemisen – mahdollisuuksia sekä sosiaalista vuorovaikutusta.