Liittyminen

Puolueeseen ei liitytä huvin vuoksi

Puolueeseen liittymisen kynnys on erittäin korkea. Yleensä ihminen tekee liittymispäätöksen korkeintaan kerran elämässään. Useimmat eivät koskaan.
Ihminen hakee puolueen jäsenyydestä mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin, tietoja ja taitoja sekä yhdessäoloa ja viihtymistä. Liittymispäätös on yksi ihmisen elämän Suurista Ratkaisuista. Tämä on hyvä tietää, koska se on samalla yksi toimintamme suurimmista voimavaroista.
Jäsen ei tule helposti, mutta kun hän tulee, hän on tosissaan ja valmis tarttumaan toimeen. Erityisesti liittymisensä hetkellä ja heti sen jälkeen uusi jäsen on altis tarttumaan hänelle tarjottaviin haasteisiin. Yleensä hän haluaa päästä uuden yhteisönsä täysivaltaiseksi jäseneksi mahdollisimman pian. Jos yhdistyksen toimintakulttuuri arvostaa yhteistä tekemistä ja osallistumista, uusi jäsen on helppo saada siihen mukaan. Jos taas toimintakulttuurissa ylpeillään ”maksamattomuuden ja marssimattomuuden” perinteellä, oppii hän senkin.

Liittyminen helpoksi

Puoluetoimintaa tuntemattomalle ihmiselle on usein yllätys, että puolueella ei ole henkilöjäseniä, vaan jäsenyys toteutuu yleensä paikallisyhdistysten kautta.
Kun potentiaalinen uusi jäsen on löydetty, aikaa ei tule hukata. Liittyminen on ihmiselle iso ja tärkeä asia. Jos hän saa käsityksen, että yhdistys ei ole tosissaan kiinnostunut hänen mahdollisesta jäsenyydestään, hän osaa vetää johtopäätöksensä.
Kiinnostusta osoittavalle ihmiselle on tarjottava välittömästi lisätietoa yhdistyksestä sekä mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin aktiviteetteihin ja saada sitä kautta vahvistusta liittymispäätökselleen. Kun liittymispäätös sitten on tehty, asia on käsiteltävä viipymättä yhdistyksen hallituksessa ja uuden jäsenen kotouttamisesta on alettava pitää huolta.
Piiritoimiston on puolestaan välittömästi saatettava jäsentietojärjestelmä ajan tasalle, jotta uusi jäsen alkaa saada Nykypäivälehden, puoleen verkkosivujen käyttöoikeuden ja muut jäsenelle kuuluvat etuudet.

Liittymisprosessi

Yhdistyksen hallituksen on hyväksyttävä uudet jäsenet. Mikäli jäsenhakemus tulee suoraan yhdistykselle, se viedään seuraavaan hallituksen kokoukseen, asia päätetään ja yhdistyksen edustaja lisää uuden jäsenen puoleen jäsentietojärjestelmään.
Mikäli jäsenhakemus tulee puoluetoimistoon, jäsenpalvelu lähettää asiasta tiedon yhdistyksen puheenjohtajalle. Puheenjohtajan tehtävänä on reagoida saamaansa ilmoitukseen ja mikäli hän ilmoittaa, että jäsen voidaan hyväksyä, jäsenpalvelu tekee merkinnan jäsentietojärjestelmään. Mikäli yhdistyksen puheenjohtajan reaktiota ei muutamaan päivään kuulu, asia siirtyy ensin piiritoimiston ja sen jälkeen takaisin jäsenpalvelun hoidettavaksi.

Piirijäsenyys ja jäsenyys puolueen henkilöjäsenyhdistyksessä

Piirijäsenyys ja jäsenyys puolueen henkilöjäsenyhdistyksessä luovat jäsenyysmahdollisuuden niille henkilöille, jotka ovat kokoomuslaisia ja haluavat kuulua puolueeseen ja osallistua poliittiseen toimintaan kuulumatta paikallisyhdistykseen. Nämä vaihtoehdot ovat toimivia vaihtoehtoja erityisesti silloin, kun jäsenyyttä hakevan henkilön kotipaikkakunnalla ei ole toimivaa kokoomusyhdistystä. Näiden mahdollisuuksien olemassaolo ei tule korvaamaan paikallisyhdistystoimintaa, vaan se yhtenä mallina täydentää yksittäisen jäsenen mahdollisuuksia osallistua puolueen toimintaan.
Piirijäseneksi haluava voi liittyä piirin jäseneksi niissä Kokoomuksen, Kokoomuksen Naisten Liiton ja Kokoomuksen Nuorten Liiton piirijärjestöissä, joissa piirijäsenyys on otettu mukaan piirin sääntöihin. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa on mahdollisuus henkilöjäsenyyteen keskusliitossa, koska Tuhatkunnalla ei ole piirijärjestöorganisaatiota. Tuhatkunnassa on sen sijaan mahdollisuus kuulua henkilöjäsenenä liittoon.
Piirijäsenillä on oikeus osallistua puolue-, liitto- ja piirikokouksiin säännöissä määritellyn edustusoikeuden mukaisesti.
Jos kunnan alueella ei ole toimivaa kokoomusyhdistystä, mutta useita piirijäseniä, on selvitettävä, voisivatko/haluaisivatko nämä henkilöt käynnistää paikallisyhdistyksen toiminnan asuinalueellaan.