Jäsenhuolto

Jäsenhuolloksi kutsutaan huolenpitoa olemassa olevista jäsenistä. Hyvin tehty jäsenhuolto on yhdistyksen menestyksen ja pitkän iän kulmakivi. Jäsen on yhdistyksen arvokkain omaisuus. Kaikki muu – raha, kunnia, tavarat ja maine – tulee ja menee. Silloin kun jäseniä ei ole, silloin ei ole mitään.
Jäsenhuollon tehtävä on varmistaa, että jäsen saa, mitä hän on tullut yhdistyksestä hakemaan. Ihmisellä on tapana kuvitella, että toiset ihmiset kokevat maailman samalla tavoin kun hän itse kokee. Voidakseen tietää, mitä varten jäsen on liittynyt yhdistykseen, on yhdistyksen kysyttävä sitä häneltä. Jokaisella ihmisellä on omat odotuksensa yhdistykseltä, eikä mikään niistä yleensä ole väärä.
Kansallisen Sivistysliiton opintokeskus tarjoaa Kokoomuksen paikallisyhdistyksille mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä toimintahaluja nettikyselyn avulla.
Lisätietoa nettikyselyt-osiossa.