Jäsenet

Yhdistys on jäsentensä yhteenliittymä. Yhdistyksen tehtävä on tehdä jäsenten haluamia asioita jäsenten haluamalla tavalla. Jäsenten ja yhdistyksen johdon suhteeseen liittyy yksi Elämän Suurista Ihmeellisyyksistä: Jäsenet eivät ole väärässä.
Jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi. Kaikki muu – raha, tavara ja muut voimavarat – tulevat ja menevät. Silloin kun jäseniä ei ole, silloin ei ole mitään.
Siksi jäsenistä on pidettävä erityisen hyvää huolta. Yhdistysjohdon on tiedettävä, mitä jäsenet ovat tulleet yhdistyksestä hakemaan. Muuten ei voi tietää, mitä heille tulee tarjota.

Erityishuomio uusiin jäseniin

Aivan erityisen suuri huomio on kiinnitettävä uusiin jäseniin. Ensinnä siksi, että he ovat alttiita ryhtymään yhdistyksen aktiivijäseniksi. Siksi he ovat liittyneet, sanoivatpa he itse sen ääneen taikka eivät. Toiseksi siksi, että uusi jäsen ei vielä tiedä, haluaako hän olla mukana koko loppuikäänsä. Parin ensimmäisen vuoden aikana hän saamastaan kohtelusta riippuen joko toteaa yhdistyksen omakseen tai sitten ei.