Järjestyksenvalvontakortti

Kuka on järjestyksenvalvoja?

Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on suorittaa järjestyksenvalvontatehtäviä. Järjestyksenvalvoja voi suorittaa tehtäviään turvallisuusalan elinkeinonharjoittajan palveluksessa tai itsenäisesti.
Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen myöntää poliisilaitos.
Voit tehdä hakemuksen poliisin verkkosivuilla asiointipalvelussa. Joistakin erityisistä syistä voi olla tarpeen, että käyt henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Silloin poliisi ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi käynnistä. Hakemuksen voit tehdä myös henkilökohtaisesti poliisiasemalla tai poliisin palvelupisteessä.
Liitä hakemukseen

 • selvitys (todistuskopio) järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (vähintään 40 oppituntia) hyväksytystä suorittamisesta
  • 1.3.2007 jälkeen ja ennen 1.1.2017 suoritettu sisäasiainministeriön asetuksessa (209/2007) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutus (vähintään 32 oppituntia) katsotaan edellä mainituksi koulutukseksi
  • aikaisemmin kuin 1.3.2007 suoritetut 24 oppitunnin järjestyksenvalvojakurssit ovat vanhentuneet 1.3.2007, jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ei ole pidetty jatkuvasti voimassa
 • järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamista haettaessa todistuskopiojärjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
 • todistuskopio järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta (Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävä vähintään 16 oppituntia)
 • passilain nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta
 • todistuskopio vartijan peruskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta, jos hakijalla ei ole voimassaolevaa hyväksymistä vartijaksi ja on hakeutumassa järjestyksenvalvontatehtäviin poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi
 • todistuskopio voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta (mikäli suoritettu ensimmäistä hyväksymistä hakiessa; muutoin kaksoiskappalehakemukseen)
 • todistuskopio järjestyksenvalvontatehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta (mikäli suoritettu ensimmäistä hyväksymistä hakiessa; muutoin kaksoiskappalehakemukseen)

Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.
 
Järjestyksenvalvojien oikeudet ja velvollisuudet on määritelty laissa järjestyksenvalvojista (533/1999).
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen maksaa 32 euroa.
Lähde: Poliisin www-sivut