Hallituksen työnjako

Yhdistyksemme hallitustyöskentely alkaa joka vuoden alussa siten, että ensimmäisessä kokouksessa käymme läpi kaikki vuoden tehtävät. Nimeämme jokaiselle tehtävälle vastuuhenkilön hallituksesta, joka huolehtii, että kyseinen tehtävä tulee ajoissa ja hyvin hoidetuksi.
Kaikille hallituksen jäsenille annetaan ainakin yksi tehtävä, jotta tehtävät eivät kasaantuisi. Tehtävänjaossa otetaan huomioon myös hallituksen jäsenten aikatauluresurssit: jos joku sanoo, ettei voi tehdä paljon, hänelle sälytetään vähemmän tehtäviä. Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen huolehtii jostain.
Tehtävälomake täytetään ja laitetaan hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Jokaisessa kokouksessa käydään läpi, mitkä tehtävät ovat milloinkin ajankohtaisia.
Tämä on helpottanut sekä tasapuolistanut hallituksen työnjakoa: kaikki ei jää vain puheenjohtajan ja sihteerin harteille.
Käyttämämme pohja työnjaolle:
Hallituksen työnjako ja vastuuhenkilöt